Växelriktaren har två uppgifter

Först och främst omvandlar den likström till växelström. Du måste ha en växelriktare för att kunna ha nytta av din solelsanläggning, eftersom solpanelerna levererar på likström och alla dina prylar hemma använder växelström. Växelriktarens andra uppgift är just att få ut så mycket el som möjligt, och se till att elen håller god kvalitet. El av bristande kvalitet kan du märka av genom att lamporna flimrar eller att spänningen dyker ibland. Det vill du givetvis undvika.

Det finns två sorters växelriktare

1. Hybrid växelriktare (om man ska ha batteri)

2. Strängväxelriktare som bara omvandlar elen från solcellerna.

Ta kontakt
Behöver ni hjälp med taket?

Du kan antingen ringa eller mejla oss för hjälp. Vi försöker svara så snart vi kan.

Mejla oss info@takproffsen.com